مکعب خود رنگ روبیک شنگ شو ۳*۳ مدل GEM

دسته:

توضیحات

آیتم :۷۲۰۳A

تعداد در کارتن : ۲۴ عدد