حلقه کمر بزرگ و کوچک

توضیحات

آیتم : ۱۷۸

تعداد در کارتن : ۴۸ و ۸۸ عدد